ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมสุขภาพจิต
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมสุขภาพจิต

ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมสุขภาพจิต ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิบัติด้านจิตเวช) และตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมสุขภาพจิต ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิบัติด้านจิตเวช) และตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ 

ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมสุขภาพจิต ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิบัติด้านจิตเวช) และตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมสุขภาพจิต ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิบัติด้านจิตเวช) และตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ